PM LiU-loppet 29 april 2014PM LiU-loppet 29 april 2014

Welcome to this spring´s edition of the LiU-Loppet!

Löplabbet is our main sponsor for the race. Beverages after the race will be served by  Nationernas Hus, and fruits are delivered by Coop Lägerhyddan. Campushallen´s massage therapists will be offering free massages for tired running legs!

START & FINISH

The start and finish take place in the park, “Viagraparken”, which is situated next to Campushallen. The start is at 18.00 for all classes. At the start, please show some respect to your fellow runners, as it might be crowded. Due to dusk, the maximum time for running out on the track is 90 minutes.

CLASSES

  • 5 km women & men
  • 10 km  women & men
  • Team of 4*5 km. Everyone in the team start at the same time. As a participant in the team class, you also participate in the individual competition.

ROUTE

The race track is 5 kilometers and goes round Campushallen towards Vallamassivet, up and through the woods, and then back. The 10 kilometre class is two laps of this route. The route will be marked with signs. A route map is found on our webpage.

REGISTRATION

Registration on liuloppet.se is open until 23.59 on Monday 28/4. You can also register on the competition day at the start and finish, between 16:00-17:30. If you are to compete in a team, you need to register individually first. IMPORTANT: If you, for some reason, cannot attend and run anymore, please unregister on the website.

Maximum attendants are 500 people.

RACE BIBS

You pick up your bib at the start area on the race day from 16:00. Please, try to be on time, as it is going to be a lot of people around. The bib should be placed on your chest with safety pins.

PRIZES

Approximately 1 km after the start, on top of the hill, ”Vallamassivet”, there will be a blue bottle basket. The runner who chooses to bring this basket throughout the race and all the way to the finish will be the winner of an exciting prize.

Prizes will also be given to the fastest runner in each class. The prize ceremony is held at 19.15.

RESULTS

A list of the results will be put up at the start/finish area. The results will also be published on our website.

TOILET, CHANGING ROOM & SHOWER

You are welcome to use Campushallen´s toilets. A limited number of showers and changing rooms are also found in there, but we would prefer if you are already changed into your running gear.

PARKING

Parkings for cycles are placed next Campushallen. Car parks are found by the Key house or FOI.

DRINKS AND FOOD

Drinks and fruit will be served at the finish to all runners. There is no water station along the track, but feel free to fill up your own water bottle at Campushallen.

RULES

Normal rules for running races are applied, and we expect everyone to use their common sence. All runners have to follow the marked out race track. Cheating will lead to disqualification.

PHOTOGRAPHS

We have our own photographer, who will be wearing a well visible vest, taking photos throughout the competition. Photos from the event will be published on the website/facebook. Give us a yell if you would like a team or friend photo.

Welcome!Välkommen till vårens upplaga av LiU-loppet!

Huvudsponsor för loppet är Löplabbet. Nationernas Hus serverar dryck efter loppet och frukt levereras från Coop Lägerhyddan.
Campushallens massörer erbjuder gratis massage för trötta löparben.

START & MÅL

Start- och målområdet är beläget utanför Campushallen på gräsmattan, s.k. Viagraparken. Starten sker kl. 18.00 för alla klasser.
Vid start, visa hänsyn till dina medlöpare, då det kan vara trångt. En maxtid är satt till 90 min, varefter banan måste plockas ner p.g.a. skymningens inträde.

KLASSER

  • 5 km dam & herr
  • 10 km  dam & herr
  • 4*5 km.  Alla i laget startar samtidigt. Som deltagare i lagklassen deltar man även i den individuella tävlingen.

BANA

Banan är en 5 kilometerbana som löper runt Campushallen mot Vallamassivet, runt i Vallaskogen och tillbaka mot Campushallen. Bansträckningen är samma som i höstas. I klassen 10 km är det två varv av samma bana. Start och mål är samma för samtliga klasser. Banan är märkt med snitsel, skyltar och funktionärer som visar rätt väg. Karta på banan finns på hemsidan.

ANMÄLAN

Anmäl dig på hemsidan liuloppet.se fram till kl. 23.59 på måndag 28/4-2014 eller på plats på tävlingsdagen, från kl 16:00-17:30. Vid laganmälan måste du först anmäla dig individuellt.
OBS, VIKTIGT: Om du ångrat dig och inte ska springa, avanmäl dig på hemsidan under ”ändra anmälan”.
Maxantalet är 500 deltagare.

NUMMERLAPPAR

Du hämtar din nummerlapp vid startområdet på loppdagen från klockan 16:00.
Kom i tid,  det kommer vara mycket folk. Nummerlappen sättes synligt på bröstet med säkerhetsnålar.

BACKPRIS

I toppen av Vallamassivet ca 1 km efter start finns en blå drickaback. Den löpare som har med sig backen in i mål är segrare av ett fint pris.

PRISUTDELNING

Priser delas ut till den snabbaste löparen i varje klass, dvs. i dam- och herrklass för 5 respektive 10 km, i 5km lagklassen, samt till backprisvinnaren. Prisutdelning sker kl. 19.15 vid tävlingsområdet utanför Campushallen.

RESULTAT

Resultatlistor kommer sättas upp allt eftersom vid start/mål-området. Resultaten kommer även att publiceras på hemsidan.

TOALETT,OMKLÄDNINGSRUM & DUSCH

Toaletter finns i Campushallen intill. Ett begränsat antal duschar och möjlighet till omklädning finns även i Campushallen, men kom helst ombytt.

PARKERING

Cykelparkering finns utanför Campushallen. Bilparkering finns i anslutning till Key-huset och utanför FOI.

 

VÄTSKA OCH FÖRTÄRNING

Dryck och frukt serveras vid målgång till samtliga löpare. Ingen vätskestation finns längs banan. Egen vattenflaska går bra att fylla i Campushallen.

 

REGLER

Vi tillämpar vanliga regler som gäller vid löpartävlingar, sunt förnuft räcker långt. Alla löpare är skyldiga att följa banan och funktionärers vägvisning. Fusk eller genande leder till diskvalificering.

5 MIN/KM – LÖPARE

Vi kommer att ha en löpare som springa loppet med ett tempo på 5 minuter per kilometer, dvs springer milen på 50min. Löparen kommer att springa med reflexväst på sig för att synas. Genom att hålla utkik efter löparen går det att se hur man ligger till tidsmässigt.

FOTOGRAFERING

Vi har en inhyrd fotograf under tävlingsdagen. Fotografen kommer ha märkt väst på sig. Bilder från arrangemanget kommer att publiceras på hemsidan/facebook efteråt Hojta till om ni vill ha en lagbild eller kompisbild, eller kanske konkurrentbild!

Välkommen!

Registration is now open!Anmälan är nu öppen!

LiU_Loppet_affisch_vt14

 Welcome to register for LIU-race spring 2014. It will be an  event for all types of runners.

Challenge your friends, student associations, colleagues in the team competition at the 4 * 5km or run side by side on the distances of 5 or 10 km.
The contest is free and open to everyone.

See You!

LiU_Loppet_affisch_vt14Välkommen att anmäla dig till LiU-Loppet våren 2014. Det kommer bli ett fartfyllt evenemang för alla sorters löpare.
Utmana kompisarna, studentföreningar, kollegorna i lagtävlingen på 4*5 km eller kör sida vid sida på  distanserna 5 eller 10 km.

Tävlingen är gratis och öppen för alla.

Häng på någon av föreningarna och träna inför loppet!

Löpning på Campushallen

Backintervaller med LiTHe Syra

Orientering med LiTHe Vilse

Simma eller spela dig i form tillsammans  LiU AIF

Nu kör vi!