Laganmälan

Webbanmälan är stängd, det går att anmäla sig på tävlingen mellan 17:30-18:00.