Laganmälan

Denna hösten kommer det inte vara någon lagtävling.