LiU Lopps Vecka HT20

Liu Loppet presenterar Liu Lopps veckan!
Vi ställer om och anpassar höstens LiU-loppet till att bli en hel LiU Lopps vecka!

Under vecka 38 (14/9-20/9) kommer den nya LiU Lopps banan att finnas noga utmarkerad, se karta, med start och mål utanför Campushallen. När som helst under denna veckan så kan banan springas, 5 eller 10 km. Det kommer ej finnas några flaggvakter eller andra funktionärer på plats. Vi följer rekommendationerna kring covid-19 och att röra på sig utomhus är något Folkhälsomyndigheten varmt rekommenderar!

Liu Loppet består av 4 klasser:
Dam: 5 km respektive 10 km
Herr: 5 km respektive 10 km
10 km springer två varv.

Liu Loppet är gratis och öppet för alla, student som inte student.

För att delta i LiU Loppet gäller följande:
· Spring Liu Lopps banan under veckan
· Registrera din tid på Liu Loppets hemsida (ingen föranmälan krävs) /
· Lägg gärna upp en bild och tagga Liu Loppet #liuloppet på instagram och facebook (valfritt)
· För dig som vill tävla om officiell placering och ha chans att vinna 1a ,2a och 3e pris kommer det att finnas ett Strava segment. För detta behövs Strava appen. Vinnare plockas ut från segmentets topplista. Registrering av tid på hemsidan krävs fortfarande. /

Alla deltagare kommer efter avslutat lopp erbjudas en gratis träningsvecka på Campushallen.

Vi följer utvecklingen och hoppas kunna hålla i ett lopp där vi alla samlas samtidigt till våren då LiU Loppet firar 10-årsjubileum

ENGLISH:

Liu Loppet presents Liu Loppet Week!
We are adjusting and adapting this autumn’s LiU race to become a whole LiU Loppet week!

During week 38 (14 / 9- 20 / 9), the new LiU Loppet race track will be carefully marked out, see map, with start and finish outside Campushallen. At any time during this week, the track can be run, 5 or 10 km. There will be no flag guards or other officials on site. We follow the recommendations regarding covid-19 and moving outdoors is something the Swedish Public Health Agency highly recommends!

Liu Loppet consists of 4 classes:
Women: 5 km and 10 km respectively
Men: 5 km and 10 km respectively
10 km runs two laps.

Liu Loppet is free and open to everyone, student and non-student.

To participate in LiU Loppet, the following applies:
· Run the Liu Loppet track during the week
· Register your time on Liu Loppet’s website (no pre-registration required) /
· Feel free to post a picture and tag Liu Loppet #liuloppet on instagram and facebook (optional)
· For those of you who want to compete for official placement and have a chance to win 1st, 2nd and 3rd prize, there will be a Strava segment. For this, the Strava app is required. Winners are selected from the segment’s top list. Registration of time on the website is still required. /

After the race, all participants will be offered a free training week at Campushallen.

We follow the development and hope to be able to hold a race where we all gather at the same time in the spring when LiU Loppet celebrates its 10th anniversary!

LiU-Loppet VT20 [inställt/cancelled]

[LiU Loppet VT20 INSTÄLLT]

På grund av den rådande situationen blir vårens LiU-Lopp tyvärr inställt. Vi förhåller oss till de restriktioner och rekommendationer som ges och kan därför ej arrangera ett lopp denna vår.

LiU-Loppet kommer tillbaka i höst: SAVE THE DATE: 15/9/2020

LiU-Loppet är en löptävling som arrangeras av studentföreningarna Campushallen/LSIF, LITHe Syra och LiTHe Vilse. Vill du veta mer kring Campushallens förhållningssätt kan du läsa det här: https://www.campushallen.se/om-oss

Det är i dessa tider fortsatt viktigt att vara hälsosam och träning är ett bra sätt att hålla hälsan uppe. Det vi brinner för, löpning utomhus, är ju ett riktigt bra sätt att hålla kropp och knopp igång i dessa tider. Tänk dock på att inte träna när du är sjuk.

Med varma hälsningar LiU-Loppets arrangörgrupp,
Lithe Syra, Lithe Vilse och Campushallen
_________________________________________________________________

[LiU Loppet VT20 CANCELLED]

Due to the current circumstances, this spring race will be cancelled. We are following the restrictions and recommendation provided and can therefore not arrange a race this spring.

LiU Loppet will be back in the fall: SAVE THE DATE: 15/9/2020 – 18.00

LiU-Loppet is a running race organized by the student organizations Campushallen/LSIF, LITHe Syra and LiTHe Vilse. If you want to know more about Campushallens approach to the situation, info can be found here (!!Text in Swedish!!): https://www.campushallen.se/om-oss

It is still important to stay healthy and exercise is a great way to do so. Our passion, outdoor running, is an excellent way to stay fit and healthy. Keep in mind to not exercise when sick and keep a distance.

Warm greetings from LiU Loppets organizers,
Lithe Syra, Lithe Vilse and Campushallen

Tack för hösten ’19

Tack till alla löpare som kom och deltog i LiU Loppet HT19 trots regn och rusk!
Vi vill även tacka våra sponsorer, Studentbostäder, Intersport och Framtidsfonden som gör detta möjligt att genomföra och hålla öppet för alla.

Det är alltid kul med uppmärksamhet från media, en artikel från corren finns att läsa här:
Corren

Läs här