Viktig information! Important information!

När anmälningstalet når 600 stänger anmälan.

Anmälningar som ev blir lediga efter avanmälan blir tillgängliga för efteranmälan på tävlingsdagen. 

Nummerlappar som ej hämtats ut innan 17.30 på tävlingsdagen släpps för efteranmälan. Hämta ut i tid!


Vill du överlåta din plats efter anmälan stängt kan du göra en namnändring genom att maila till:
Liuloppet@gmail.com

Eng: 
After 600 registrations the registation will close.

If a registations is canceled, it will be available for late registration on the race day.

Numbers that have not been collected before 17.30 on the race day will be released for late registration. Be on time!


If you wish to hand over your registration after the registration has closed, you can change name by emailing: Liuloppet@gmail.com