Invitation to LiU-Loppet, autumn 2013Inbjudan till LiU-Loppet, hösten 2013!

LiU-Loppet is a running race organized by the student organizations LSIF, LIU AIF, LITHe Syra and LiTHe Vilse. Everyone is welcome to participate and there is no entry fee. The race is held twice a year, once in the spring and once in the autumn.

Date

September 17, 2013, the race starts at 6:00 pm

Location

In front of Campushallen, Campus Valla, Linköping

Classes – new!

Men’s and Women’s classes over 5 and 10 km, just like usual.
Besides that, there is a team-race, 4 x 5 km, where the team members’s times are summarized (it’s not a relay), the team with shortest time wins!

Hill-price

At the top of the vallamassivet slope, a red thingy will be. The one who grabs it and finish the race with it will win a pretty neat price!

Registration fee

Totally free!

Registration

Registration is opening 26/8 and is open until 16/9 23:59:59 on liuloppet.seLiU-Loppet är en löptävling som arrangeras av studentföreningarna LSIF, LIU AIF, LiTHe Syra och LiTHe Vilse. Tävlingen är öppen för alla och är gratis att delta i. Loppet går två gånger om året, en gång på våren och en på hösten.

 Datum

Tisdagen 17 september 2013, starten går kl 18:00

Plats

Start och mål framför Campushallen, Campus Valla, Linköping.

Banan löper runt campus och i Vallaskogen, med samma bansträckning som i våras.

Klasser

Dam- och Herrklasser över distanserna 5 och 10 km, som vanligt.
Dessutom är det en lagtävling, 4 x 5 km, där lagmedlemmarnas tider summeras ihop (inte stafett alltså), kortast lagtid vinner!

Backpris

I toppen av backen vid vallamassivet kommer en drickaback att stå. Den som tar den och springer i mål med den vinner ett finfint pris!

Anmälningsavgift

Gratis!

Anmälan

Anmälan öppnar måndag den 26e augusti. Anmälan görs på liuloppet.se fram till kl 23:59:59 den 16 september.

Results-list LIU-Loppet spring 2013Resultatlista LIU-Loppet Vt-2013

[Updated with a new results-list 24/4 09:20]

What a race! What. A. Race!

First, we broke a new record folks! 325 participants… Amazing!

The 10km-classes where won by Fredrik ”Fidde” Johansson at superior 31:54.2, and Alva Olsson at incredible 36:41.8! The 5km-classes where won by Cecilia Kleist at 17:08.9 and Linus Rosdal at 15:44.4!

Congratulations, and thanks to all of you who participated!

The complete results-list can be found here: LIU-Loppet vt 2013_2[Uppdaterad med ny resultatlista 24/4 09:20]

Så var årets lopp avklarat, och vilket lopp det blev!

Nytt deltagarrekord: 325 deltagare! 10km-klasserna vanns av Fredrik ”Fidde” Johansson på överlägsna 31:54.2, samt Alva Olsson på otroliga 36:41.8! 5km-klasserna vanns av Cecilia Kleist på 17:08.9 och Linus Rosdal på 15:44.4!

Stort tack alla som var med och sprang önskar vi i arrangörsklubbarna!

Den fullständiga resultatlistan hittar ni här: LIU-Loppet vt 2013_2

Ger your running bibs at Löplabbet – get a discount!Hämta ut nummerlappen på Löplabbet – få rabatt!

Take the opportunity to get your running bibs at Löplabbet store until the 22nd of april and get a 15%-discount on everything in the store. You find Löplabbet store at Nygatan 20 and you find the opening hours at their own homepage.

If you choose not recieve your running bib until then you can also get it on the spot the 23th of april at the starting ground.Passa på att hämta ut din nummerlapp på Löplabbet t.o.m den 22 april och få 15% på alla varor i hela butiken. Löplabbet ligger på Nygatan 20 och öppettiderna hittar ni på deras egna hemsida.

Ifall du väljer att inte hämta ut den tills dess finns även chansen att göra det på plats den 23 april vid startplatsen.