LiU Lopps-veckan VT21!

LiU Lopps-veckan VT21!
Världen är fortfarande annorlunda men det stoppar inte LiU Loppet som i vår fyller 10 år!
Det firar vi med att återigen anordna en LiU Lopps-vecka
Under vecka 18 (3/5-9/5) kommer LiU-Lopps banan att finnas noga utmarkerad, se karta, med start och mål utanför Campushallen. När som helst under denna veckan så kan banan springas, 5 eller 10 km. Det kommer ej finnas några flaggvakter eller andra funktionärer på plats.
Nytt för i år är att vi erbjuder dig som är extra tävlingsinriktad att springa i mindre 5km heat följande dagar:
Tisdag (4/5) – Torsdag (6/5) – Lördag (8/5)
Varje dag kommer det att finnas 3 heat med MAX 8 pers i varje heat.
Tidtagning kommer ske av funktionär på plats.
Föranmälan krävs och öppnar 26/4.
Mer info kommer!
Vi följer rekommendationerna kring covid-19 och ber folk hålla avstånd och visa hänsyn.
Liu Loppet består av 4 klasser:
Dam: 5 km respektive 10 km
Herr: 5 km respektive 10 km
10 km springer två varv.
LiU-Loppet är en löptävling som arrangeras av studentföreningarna Campushallen/LSIF, LITHe Syra och LiTHe Vilse.
LiU-Loppet är gratis och öppet för alla, student som inte student.
För att delta i LiU Loppet gäller följande:
· Spring Liu Lopps banan under veckan
· Registrera din tid på Liu Loppets hemsida (ingen föranmälan krävs) /
· Lägg gärna upp en bild och tagga Liu Loppet #liuloppet på instagram och facebook (valfritt)
· För dig som vill ha en officiell placering kommer det att finnas ett Strava segment. För detta behövs Strava appen. Vinnare plockas ut från segmentets topplista. Registrering av tid på hemsidan krävs fortfarande. /
ENGLISH:
Liu Loppet Week Spring 21!
The world is still different but that doesn’t stop LiU-Loppet to celebrate its 10th year anniversary! This we celebrate with another Liu-Loppet week
During week 18 (3/5-9/5), the LiU Loppet race track will be carefully marked out, see map, with start and finish outside Campushallen. At any time during this week, the track can be run, 5 or 10 km. There will be no flag guards or other officials on site. Liu Loppet consists of 4 classes:
Women: 5 km and 10 km respectively
Men: 5 km and 10 km respectively
10 km runs two laps.
NEWS: For those who feel extra competitive there will be small 5km heat races the following days:
Tuesday(4/5) – Thursday (6/5) – Saturday (8/5)
Everyday there will be 3 heat with a maximum of 8 people per heat.
Varje dag kommer det att finnas 3 heat med MAX 8 pers i varje heat.
Time will be tracked by officials on site.
Pre-registration is needed and opens 26/4.
More info to come.
We follow the recommendations regarding covid-19 and ask everyone to keep distance and show respect to others.
LiU-Loppet is a running race organized by the student organizations Campushallen/LSIF, LITHe Syra and LiTHe Vilse.
Liu-Loppet is free and open to everyone, student and non-student.
To participate in LiU Loppet, the following applies:
· Run the Liu Loppet track during the week
· Register your time on Liu Loppet’s website (no pre-registration required) /
· Feel free to post a picture and tag Liu Loppet #liuloppet on instagram and facebook (optional)
· For those of you who want to compete for official placement there will be a Strava segment. For this, the Strava app is required. Winners are selected from the segment’s top list. Registration of time on the website is still required. /Världen är fortfarande annorlunda men det stoppar inte LiU Loppet som i vår fyller 10 år!
Det firar vi med att återigen anordna en LiU Lopps-vecka
Under vecka 18 (3/5-9/5) kommer LiU-Lopps banan att finnas noga utmarkerad, se karta, med start och mål utanför Campushallen. När som helst under denna veckan så kan banan springas, 5 eller 10 km. Det kommer ej finnas några flaggvakter eller andra funktionärer på plats.
Nytt för i år är att vi erbjuder dig som är extra tävlingsinriktad att springa i mindre 5km heat följande dagar:
Tisdag (4/5) – Torsdag (6/5) – Lördag (8/5)

Mini-heat är inställda efter uppmaning till personlig lockdown regionen.

Vi följer rekommendationerna kring covid-19 och ber folk hålla avstånd och visa hänsyn.
Liu Loppet består av 4 klasser:
Dam: 5 km respektive 10 km
Herr: 5 km respektive 10 km
10 km springer två varv.
LiU-Loppet är en löptävling som arrangeras av studentföreningarna Campushallen/LSIF, LITHe Syra och LiTHe Vilse.
LiU-Loppet är gratis och öppet för alla, student som inte student.
För att delta i LiU Loppet gäller följande:
· Spring Liu Lopps banan under veckan
· Registrera din tid på Liu Loppets hemsida (ingen föranmälan krävs) här
· Lägg gärna upp en bild och tagga Liu Loppet #liuloppet på instagram och facebook (valfritt)
· För dig som vill ha en officiell placering kommer det att finnas ett Strava segment. För detta behövs Strava appen. Vinnare plockas ut från segmentets topplista. Registrering av tid på hemsidan krävs fortfarande. /

ENGLISH:
Liu Loppet Week Spring 21!
The world is still different but that doesn’t stop LiU-Loppet to celebrate its 10th year anniversary! This we celebrate with another Liu-Loppet week
During week 18 (3/5-9/5), the LiU Loppet race track will be carefully marked out, see map, with start and finish outside Campushallen. At any time during this week, the track can be run, 5 or 10 km. There will be no flag guards or other officials on site. Liu Loppet consists of 4 classes:
Women: 5 km and 10 km respectively
Men: 5 km and 10 km respectively
10 km runs two laps.

We follow the recommendations regarding covid-19 and ask everyone to keep distance and show respect to others.
LiU-Loppet is a running race organized by the student organizations Campushallen/LSIF, LITHe Syra and LiTHe Vilse.
Liu-Loppet is free and open to everyone, student and non-student.
To participate in LiU Loppet, the following applies:
· Run the Liu Loppet track during the week
· Register your time on Liu Loppet’s website (no pre-registration required) /
· Feel free to post a picture and tag Liu Loppet #liuloppet on instagram and facebook (optional)
· For those of you who want to compete for official placement there will be a Strava segment. For this, the Strava app is required. Winners are selected from the segment’s top list. Registration of time on the website is still required. /

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam